fbpx

Ekat Belgesi almak için sorular.

1) Aşırı gerilim nominal işletme geriliminin %… fazlasından başlar.

 

a) %5 b) %10 c) %15 d) %20

2) Nominal akımı 100 A.olan bir devrede aşırı akım hangi değerden başlar?

 

a) 100 A. b ) 105 A. c) 110 A. d) 120 A.

 

3) Direk topraklama koruması direkten ……. Metre uzaklıkta olmalıdır.

 

a) 2 m. b) 4 m. c) 10 m. d) 20 m.

 

4) Bir çıkışın transfer beslemesi ile by-pass üzerinden beslenmesi arasındaki önemli fark nedir?

 

a) Fider kesici kapalı durumdayken by-pass üzerinden besleme yapar.

 

b) Transfer fideri korumalı, by-pass fideri korumasız besleme yapar.

 

c) By-pass fideri korumalı, transfer fideri korumasız besleme yapar.

 

d) By-pass ve transfer fiderlerindeki kesiciler açıkbırakılır.

 

5) Yer altı kablolarının havai hatlara göre üstünlüklerinden hangisi değildir?

 

a) Yer altı kabloları yol ve güzergahın durumuna göre kavisli döşemek mümkündür.

 

b) Fırtına, yıldırım düşmesi gibi atmosferik olaylara yeraltı kabloları maruz kalmaz.

 

c) Yeraltı kablolarıyla yapılan tesislerde direk ve bunun benzeri yapılara gerek yoktur.

 

d) Ormanlık ve rüzgarlı bölgelerde elektrik şebekesinin yapılardan ve emniyet mesafesi kadar uzaklaştırılması mümkün olmadığı yerlerde AER kablonun kullanılması tercih edilir.

 

6) Aşağıdakilerden hangisi yeraltı kablolarının özelliklerinden değildir?

 

a) Termik dayanıklı ve yüksek ve uzun ömürlüdür.

 

b) Büyük sıcaklık değişimlerinde dahi fiziksel ve elektriksel özellikleri aynıdır.

 

c) Mekanik dayanımı yoktur.

 

d) Sürekli akım taşıma kapasitesi ve kısa devre dayanımı daha yüksektir.

 

7) Şebekelerde hatları veya baraları tesis edildikleri yerden yüksek bir yalıtma özelliği olan ve taşımak için kullanılan malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Ark boynuzu

 

b) İzolatör

 

c) Parafudr

 

 

d) Hiçbiri

 

8) Aşağıdakilerden hangisi ağaç direğin özelliklerinden değildir?

 

a) Hafiftir.

 

b) Yalıtım seviyesi düşüktür.

 

c) Montajı kolaydır.

 

d) Temeli değiştirilerek yeniden kullanılabilinir.

 

9) Aşağıdakilerden hangisi yapılarına göre sınıflandırılmış direklerden değildir?

 

a) Ağaç direkler

 

b) Kafes direkler

 

c) Demir direkler

 

d) Beton direkler

 

10) Üzerinde taşıdığı hatlardan en az üç ayrı yönde durdurucu bağ ile bağlı olan direklerdendir.

 

a) Branşman direkleri

 

b) Dağıtım direkleri

 

c) Müşterek direkler

 

d) Taşıyıcı direkler

 

11) Doğrusal güzergahta hattı durdurmak ve iletkenlerin izolatörlerle durdurucu bağ ile tespit edildikleri direklerdir.

 

a) Branşman direkler

 

b) Durdurucu direkler

 

c) Dağıtım direkleri

 

d) Köşe taşıyıcı direkler

 

12) Görevleri hattın açı teşkil ettiği noktalarda bulunan ve tellerin izolatörlere taşıyıcı bağ ile bağlandığı direklerdir.

 

a) Köşede durdurucu direkler

 

b) Köşede taşıyıcı direkler

 

c) Müşterek direkler

 

d) Dağıtım (Tevzi) direkleri

 

13) Görevleri yalnızca iletkenleri taşımak olan ve iletkenleri taşıyıcı bağ ile bağlandığı doğrusal güzergahta kullanılan direklere denir.

 

a) Müşterek direkler

 

b) Köşede taşıyıcı direkler

 

c) Branşman direkler

 

d) Taşıyıcı direkler

 

14) 100.000 wattlık bir gücü 100 voltla sonrada 1000 voltla iletelim.Her iki durumda iletim hattından geçecek akımlar nedir?

 

a) 100 – 100 b) 10 – 1000 c) 1000 – 100 d) 50 – 100

 

15) Aşağıdakilerden hangisi ampermetre ve voltmetrenin devreye bağlantı yöntemlerindendir?

 

Ampermetre Voltmetre

 

a) Seri Seri

 

b) Seri Paralel

 

c) Paralel Seri

 

d) Paralel Paralel

 

16) Direnci 30 ohm olan R1 ve 15 ohm olan R2 dirençleri paralel bağlanırsa devrenin akımı ne olacaktır.Devreye uygulanan gerilim 220 volt olacaktır.

 

a) 20 A. b) 25 A. c) 12 A. d) 22 A.

 

17) Direnci 50 ohm olan bir alıcı 200 wattlık bir güç çekmektedir.Devrenin çektiği akımı bulunuz.

 

a) 3 A. b) 4 A. c) 5 A. d) 2 A.

 

18) Gerilim trafosu etiketinde 15000/100 V. yazıyorsa dönüştürme oranı hangisidir?

 

a) 100 b) 125 c)150 d)175

 

19) Akım trafosu etiketinde 100/5 A. yazıyorsa dönüştürme oranına göre akım trafosunu en fazla ve devamlı kaç ampere kadar yükleyebilirsiniz?

 

a) 90 A. b) 100 A. c) 110 A. d) 120 A.

 

20) 600/5 A. etiket değerli akım trafosunun primerinden 480 A. akım geçtiğinde, sekonderinden kaç amper geçer?

 

a) 4 A. b) 3,5 A. c) 5 A. d) 3 A.

 

21) Tek fazlı bir devrede 16 amper akım çeken bir fırının gücü aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) 1981 A. b) 4100 A. c) 5220 A. d) 3520 A.

 

22) Etiketinde n<5 yazan bir akım trafosu hangi amaçla kullanılır?

 

a) Ölçme

 

b) Ölçme koruma

 

c) Koruma

 

d) Yükseltme

 

23) 600/5 A.etiket değerli bir akım trafosunun primerinden 360 A. akım amper geçtiğinde sekonder değeri kaç olur?

 

a) 3 b) 2 c) 2,5 d)1,25

 

24) 500/5 A. akım trafosunun sekonderinden 3 A. akım alınıyorsa, primerinden kaç amper akım geçiyordur?

 

25) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu değildir?

 

a) İş eldiveni

 

b) Baret

 

c) YG kontrol ıstankası

 

d) Gözlük

 

26) Slikajel ( Trafolarda nem alıcı) rengi normalde nasıl olmalıdır?

 

a) Beyaz

 

b) Kırmızı

 

c) Pembe

 

d) Mavi

 

27) Aşağıdakilerden hangisi aşırı gerilim arızalarına karşı kullanılan koruma elemanı değildir?

 

a) Koruma teli

 

b) Ark boynuzu

 

c) Parafudr

 

d) Bucholz rolesi

 

28) Parafudr seçiminde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

 

a) Parafudr anma gerilimi

 

b) Trafo gücü

 

c) Parafudr sürekli çalışma gerilimi

 

d) Maksimum işletme gerilimi

 

29) Aşağıdakilerden hangisi aşırı akım arızalarına karşı değildir?

 

a) Primer koruma

 

b) Sekonder koruma

 

c) Sigortalı koruma

 

d) Ark boynuzlu koruma

 

30) Aşağıdakilerden hangisi trafo zati koruması değildir?

 

a) Termik roleler

 

b) Hermetik role

 

c) Gaz roleleri

 

d) Sigorta

 

31) Trafoların veya jeneratörlerin dışarı çıkartılmış yıldız (nötr) noktalarının topraklanmasına ne isim verilir?

 

a) İşletme topraklaması

 

b) Mahalli topraklama

 

c) Özel topraklama

 

d) Koruma topraklama

 

32) Koruma topraklaması ile işletme topraklaması arasında en az kaç metre mesafe olmalıdır?

 

a) 4 metre b) 10 metre c) 20 metre d) 2 metre

 

33) Aşağıdakilerden hangisi bara sistemi değildir?

 

a) Tek bara sistemi

 

b) Çift bara sistemi

 

c) Büyük bara sistemi

 

d) Transfer bara sistemi

 

34) YG tesislerinde manevra enerji kesme sırasında aşağıdakilerden hangisi son işlemdir?

 

a) Bara ayırıcı açılır

 

b) Toprak ayırıcısı kapatılır

 

c) Hat ayırıcısı açılır

 

d) Kesici açılır

 

35) İş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için yapılan planlı programlı çalışmaların tümüne ne ad verilir?

 

a) Programlı çalışma

 

b) İş güvenliği

 

c) Planlı çalışma

 

d) Güvenli çalışma

 

36) İş güvenliği malzemelerinden hangisi bina içerisinde bulunmaz?

 

a) Tabure

 

b) Bara topraklama donanımı

 

c) Hat tüfeği

 

d) YG eldiveni

 

37) Frekansları ve gerilimleri aynı fakat aralarında 120 derece açı bulunan akımlara ne ad verilir?

 

a) Alternatif akım

 

b) Üç fazlı alternatif akım

 

c) Yüksek gerilim

 

d) Alçak gerilim

 

38) Aşağıdakilerden hangisi düşük güçlü dağıtım trafolarında çoğunlukta bulunmaz?

 

a) Demir nüve

 

b) Radyatör

 

c) İzolasyon yağı

 

d) Silikagel

 

39) Rezerve tankı bulunmayan trafolara ne isim verilir?

 

a) Kuru tip trafo

 

b) Yağlı tip trafo

 

c) Güç trafoları

 

d) Hermetik trafolar

 

40) Dağıtım trafolarının sekonder devrelerinde dengesiz yüklerin doğurabileceği sonuçlardan hangisi yanlıştır?

 

a) Aynı faz üzerinde uç noktalarındaki sekonder sargısının ısınması

 

b) Aynı abonelerin elektrik ile beslenen cihazlarında arızalar oluşacaktır.

 

c) Dengesiz yüklenmeden dolayı şebeke nötründe gerilim bulunur

 

d) Aynı fazda bulunan abonelerde gerilim düşmesinden dolayı az akım çekilir.

 

41) Deniz seviyesinden 900 metre yükseklikteki 30kV olan şebeke geriliminde ark boynuzu arası kaç cm olmalıdır?

 

a) 22,5 b) 25 c) 30 d) 32,5

 

42)Trafolar hangi temel elektrik kanununa göre çalışırlar?

 

a) Kirşof akımlar kanunu

 

b) Kirşof gerilimler kanunu

 

c) OHM kanunu

 

d) Lenz kanunu

 

43) Hermetik tip trafolarda iç basınç nerede dengelenir?

 

a) Rezerve tankında

 

b) Buşinglerde

 

c) Radyatörlerde

 

d) Ana tankta

 

44) Yağ seviyesi eksilen trafoya başka marka yağ ilavesi toplam yağ miktarının ne kadarı olmalıdır?

 

a) %10 b) % 5 c) %20 d) %15

 

45) Dağıtım trafolarında kademe değişimi ne zaman yapılır?

 

a) YG normal AG düşük

 

b) Alıcılarda gerilim düşük

 

c) AG düşük YG düşük

 

d) YG düşük AG yüksek

 

46) Manevra yaparken ayırıcılardaki en önemli işletme özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Yük altında ayırıcıyı açmak

 

b) Önce ayırıcıyı açmak

 

c) Yüksüz olarak ayırıcı açmak

 

d) Ayırıcıdan sonra kesiciyi açmak

 

47) Az yağlı kesicilerde yağ değiştirme süresi hangisidir?

 

a) 10 normal açma

 

b) 10 kısa devre açma

 

c) 5 normal açma

 

d) 5 kısa devre açma

 

48) Direk tipi trafoyu enerjisiz bırakmak için en doğru manevra aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) YG ayırıcısını açmak- Dağıtım şalterleri açmak-Ana şalterleri açmak

 

b) Ana şalterleri açmak – YG ayırıcısını açmak- Dağıtım şalterlerini açmak

 

c) Dağıtım şalterlerini açmak-Ana şalterlerini açmak- YG ayırıcısını açmak

 

d) Dağıtım şalterlerini açmak- YG ayırıcını açmak – Ana şalterleri açmak

 

49) 250 kVA Trafo hangi tip direğe montaj yapılır?

 

a) T15 b) T25 c) T35 d)T50

 

50) Rose ve Pansy iletkenlerde hangi tip izolatörler kullanılmalıdır?

 

a) VKS tipi b) VHD tipi c) N80 Tipi d) N95/2 Tipi

 

51) Swallow iletken kesiti aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) 62,44 b) 99,3 c) 31,14 d) 280,84

 

52) Bucholz rolesi transformatörün neresinde yer alır?

 

a) Trafonun içerisinde

 

b) Primer sargısının altında

 

c) Ana gövde ile yağ genleşme kabı arasında

 

d) Trafo çıkışında

 

53) İşletme topraklaması nasıl iletkenle yapılmalıdır?

 

a) 16 mm NYA

 

b) 25 mm NYY

 

c) 35 mm NYY

 

d) 50 mm NYY

 

54) YG’de kullanılan swallow iletkenin yeraltında kullanılan karşılığı nedir?

 

a) 1×95

 

b) 1×50

 

c) 1×120

 

d) 1×240

 

55) Trafolarda primer sargıları nasıldır?

 

a) Kalın kesit çok sipir

 

b) Kalın kesit az sipir

 

c) İnce kesit çok sipir

 

d) İnce kesit az sipir

 

56) Sayaçlardaki akım bobini nasıldır?

 

a) Kalın kesit çok sipir

 

b) Kalın kesit az sipir

 

c) İnce kesit az sipir

 

d) İnce kesit çok sipir

 

57) Sayaçlarda bulunan gerilim bobini devreye nasıl bağlanır?

 

a) Akım trafosuyla bağlanır

 

b) Seri bağlanır

 

c) Paralel bağlanır

 

d) Topraklama yapılır

 

58) Aşağıdakilerden hangisi AG’de kullanılan izolatör değildir?

 

a) N-80 b) N-95 c) K1 d) N-95/2

 

59) Aşağıdakilerden hangisi AG’de kullanılan iletkenlerdendir?

 

a) Aster b) Hawk c) Piegon d) Roven

 

60) Endüktif yüklerde akım ile gerilim nasıl bir yol izler?

 

a) Akım gerilimden açısı kadar geride

 

b) Akım ile gerilim aynı yönde

 

c) Akım gerilimden ileride

 

d) Akım ile gerilim arasında 90 derece açı farkı vardır

 

61) Çift bara sisteminde enerji şekli nasıldır?

 

a) Her iki barada enerjilidir

 

b) Baranın biri enerjilidir

 

c) Tek enerji girişi vardır

 

d) Paralel devre olarak kullanılmaz

 

62) Kesicilerde kullanılan rolelere ve ad verilir?

 

a) Ters zamanlı role

 

b) Termik manyetik şalter

 

c) Termik role

 

d) Tank koruma rolesi

 

63) YG hatlarını yüksek gerilime karşı koruyan elemanlara ne isim verilir?

 

a) Röle

 

b) Sigorta

 

c) Termik

 

d) Parafudr

 

64) 1 kV AG şebekelerinde yer altı tesislerinde hangi kablo kullanılır?

 

a) XPLE

 

b) NYY

 

c) NYA

 

d) ROSE

 

65) YG şebekelerinde rölelere zaman ve akım ayarına ne denir?

 

a) Akım ayarı b) Zaman ayarı c) Röle ayarı d) Teb ayarı

 

66) Elektronik sayaçların sabit tarifesi nasıl ifade edilir?

 

a) İmpuls b) Devir c) dak/sn d) kwh/h

 

67) 250 KVA trafonun panosuna takılan termik manyetik şalterin kaç amper olması gerekir?

 

a) 250 A. b) 300 A. c) 400 A. d) 630 A.

 

68) Trafolarda ısınmalar nasıl soğutulur?

 

a) Suyla b) Yağla c) Fanla d) Hiçbiri

 

69) Ölçü trafolarında bilinmeyen uçların bulunmasına ne ad verilir?

 

a)Polarite tayini

 

b) Teb ayarı

 

c) Röle ayarı

 

d) Ölçü ayarı

 

70) Trafolarda kademe ayarı nerede yapılır?

 

a) Sekonder sargıda

 

b) Primer sargıda

 

c) Buşing üzerinde

 

d) Hiçbiri

 

71) Direk tipi trafolarda soğutma sistemine ne isim verilir?

 

a) ONAN b) ONAF c)OFAF d) Cebri soğutma

 

72) Rakım yüksekliği 1000 mt.olan yerlerde ark boynuzu mesafesi her kV başına ne kadardır?

 

a) 1 cm b) 0,75 cm c) 1,5 cm d) 2 cm

 

73) Trafolarda termik role ikaz kontağı kaç dereceye ayarlanır?

 

a) 55 derece b) 65 derece c) 75 derece d) 85 derece

 

74) Trafolarda termik role açma kontağı kaç dereceye ayarlanır?

 

a) 65 derece b) 75 derece c) 85 derece d) 95 derece

 

75) AD1-100/20 galvanizli direkte 20 neyi ifade eder?

 

a) Konsol sayısı b) Direk boyu c) Konsol boyu d) Aydınlatma direği

 

76) Tehlikeli gerilim kaç volttan başlar?

 

a) 25 volt b) 220 volt c) 50 volt d) 1000 volt

 

77) İnsan vücudunun dayanabileceği akım değeri ne kadardır?

 

a) 5 mA b) 8 mA c) 1,5 A. d) 5 A.

 

78) Paralel bağlı devrede R1=3 R2=6olan dirençlerin eşdeğer direnci kaçtır?

 

a)3  b) 2 c) 1  d) 5

 

79) Aktif gücü 200watt R=50 cos  =1 olan devrede akım kaç amperdir?

 

a) 2 A. b) 4 A. c) 8 A. d) 10 A.

 

80) Kapalı devrede ana kol akımı 5 A. uygulanan gerilim 220 v. cos =0,8 sin = 0,6 ise aktif ve reaktif güç nedir?

 

a) 660 w – 880 VAR

 

b) 1150 w – 1200 KVAR

 

c) 880 w – 660 VAR

 

d) 1000 w – 1150 KVAR

 

81) Akım trafosu 600/5 A. değerde olan, sekonderinden 3 A. alınca primerinden kaç amper geçer?

 

a) 120 b) 600 c) 480 d) 360

 

82) Dönüştürme oranı 10 olan akım trafosunun trafo değeri kaçtır?

 

a) 100/5 b) 50/5 c) 25/5 d) 200/5

 

83) Akım trafo değeri 500/5 gerilim trafo değeri 34500 / 100 olarak kullanılan sayaçta çarpan kaçtır?

 

a) 35000 b) 34000 c) 36000 d) 34500

 

84) Uygulanan gerilim 100 v. olduğuna göre R1= 5  R2= 2  olan paralel devrede R1 üzerinden geçen akım nedir?

 

a) 20 A b) 2 A. c) 10 A. d) 50 A.

 

85) Trafodaki sekonder çokışı yıldız bağlı nötr ucu çıkarılmış sistemde faz-nötr arası gerilim nasıl ifade edilir?

 

a)UxIx b) Uxc) Pxd) U /

 

86) Akım trafosunun primerinden 250 A. geçtiğine göre bu akım trafosunun dönüştürme oranı nedir?

 

a) 50 b) 40 c) 100 d) 250

 

87) Hangi devrelerde cos açısını yükseltmek için kompanzasyon yapılır?

 

a)Endüktif b) Kapasitif c) Omik d) Aktif

 

88) Ölçü trafolarında polarite olmayan sekonder uçlara hangi işlem yapılır?

 

a) (-) S2 uçları topraklanır

 

b) (-) S2 uçları açık bırakılır

 

c) (+) S1 uçları topraklanır

 

d) (+) S1 uçları açık bırakılır

 

89) Dağıtım trafolarında kaç KVA’dan itibaren Bucholz rolesi montesi şarttır?

 

a) 250 b) 630 c) 400 d) 800

 

90) Üç fazlı devrelerde zikzak bağlantılı sargılarda aşağıdaki hangi özellik bulunmaz?

 

a) Sadece sekonder tarafında uygulanır

 

b) Fazlardan dengeli yük çekilmesi sağlanır

 

c) Her fazdaki sargı iki parçadan oluşur.

 

d) Sadece primer tarafında uygulanır.

 

91) Akım tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Elektron akışına sebep olan basınçtır

 

b) Birim zamanda geçen elektron miktarıdır

 

c) Elektron akışına karşı koyulan zorluktur

 

92) Hangi alıcılarda cos açısını yükseltmek için kompanzasyon yapılır?

 

A) Endüktif

 

B) Omik

 

C) Kapasitif

 

D) Aktif

 

93) Trafolarda gerilim aşağıdakilerden hangisiyle ters orantılıdır?

 

A) Spir sayıları ile

 

B) Çekilen akımlarla

 

C) Sargıların dirençleri ile

 

D) Faz açıları ile

 

94) Dağıtım trafolarında kaç KVA’dan itibaren bucholz rolesinin monte edilmesi şarttır?

 

A) 250 KVA

 

B) 400 KVA

 

C) 630 KVA

 

D) 800 KVA

 

95) Bir trafonun sekonder çıkışında fazlar arası akım 72.2 A.Fazlar arası gerilim ise 400 V.tur.Buna göre trafonun gücü kaç KVA’dır?

 

A) 50 KVA

 

B) 100 KVA

 

C) 160KVA

 

D) 250 KVA

 

96) Ölçü trafolarında Polaritenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Primer giriş ve çıkış uçlarıdır.

 

B) Sekonder giriş ve çıkış uçlarıdır.

 

C) Primere girdiği ve sekonderden çıktığı (+) uçlardır.

 

D) Primere girdiği ve sekonderden çıktığı (-) uçlardır.

 

97) 100/5 A. Akım trafosunda kısa süreli en fazla kaç amper çekilmesine müsaade edilir?

 

A) 150 A.

 

B) 140 A.

 

C) 130 A.

 

D) 120 A.

 

98) Gerilim trafolarında Sekonder uçları (S1-S2) kullanılmadığı takdirde hangi işlem yapılır?

 

A) S1-S2 uçları boşta bırakılır.

 

B) Sadece S1 ucu topraklanır.

 

C) S1-S2 uçları kısa devre edilir.

 

D) S1-S2 uçları topraklamaya bağlanır.

 

99) Elektronik aktif sayaçlarda sayaç sabitesi nasıl ifade edilir?

 

A) Devir / kwh

 

B) İmpuls / kwh

 

C) Devir / kVArh

 

D) Dakika / kwh

 

100) Sayaç ölçü devresinde kullanılan akım trafosu 600/5 A, gerilim trafosu ise 30000/100 V’dur.Sayaç çarpanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 34000

 

B) 36000

 

C) 38000

 

D) 39000